herfst
herfst

WOZ-gesprek met gemeente Oirschot

De penningmeester heeft, zoals toegezegd op de Voorjaarsvergadering, een gesprek gehad met een ambtenaar van de gemeente Oirschot over de enorme verschillen die bewoners van de Stille Wille jaarlijks betalen aan de WOZ.

De gemeente ambtenaar kan geen duidelijke uitleg geven over de prijsverschillen dan alleen te onderschrijven dat er “met de natte vinger ” WOZ bedragen zijn vastgesteld. Er is niet getaxeerd, voor de prijzen van huizen die afgelopen tijd gekocht zijn, geldt de aankoopprijs. Als je toevallig naast een aangekocht huis woont is jouw WOZ waarde ook omhoog gegaan.

Er is in dit gesprek ook aangegeven dat er wellicht woningen te laag zijn getaxeerd, “die hebben dan geluk gehad” was de opmerking.

Dat was geen reden om de volgens de gemeente juist getaxeerde huizen hiermee te vergelijken.

De WOZ waarde wordt altijd vastgesteld op 1 januari van het voorafgaande jaar. Het is niet duidelijk of de gemeente Oirschot dit jaar cq komend jaar serieuze taxaties gedaan heeft / gaat doen.

Het is dus opletten geblazen!