herfst
herfst

Statuten

De Statuten van de vereniging Bestwil voldoen niet meer aan de eisen van de praktijk. Zo kunnen alleen erfpachters en huurders lid zijn/worden van de vereniging, waardoor de grondeigenaren statutair geen lid meer kunnen zijn.

De Statuten dateren uit 2005, en een wijziging van de statuten zou ook voor enkele andere artikelen nodig zijn. Een huishoudelijk reglement strekt tot aanbeveling.

Wijziging WBTR
Vanaf 1 juli 2021 treedt de wetswijziging WBTR in werking. Deze wetswijziging brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor verenigingen. De wijzigingen gaan over de volgende onderwerpen: tegenstrijdig belang van een bestuurder, een regeling omtrent belet en ontstentenis, het meervoudig stemrecht en de Raad van Commissarissen (RvC). Het is niet verplicht om voor deze datum de statuten van de vereniging te wijzigen.

De wetswijziging WBTR stelt het niet verplicht om de statuten aan te passen. Wel is het verstandig om de statuten door te nemen en te controleren of ze voldoen aan de wetswijziging. Daarbij zijn 2 punten van belang. Ten eerste moet er een regeling in de statuten staan over belet en/of ontstentenis van alle bestuursleden. Ten tweede mag één bestuurder in zijn eentje niet de meerderheid van de stemmen hebben.

Te zijner tijd zal het bestuur een aparte vergadering bijeenroepen om de statuten te wijzigen en een huishoudelijk reglement in te voeren.

U kunt de (verouderde) Statuten hier downloaden.

Recente berichten
Activiteiten

Lid worden?

Meld u eenvoudig aan op deze pagina.