herfst
herfst

Peter Derksen erelid

Peter Derksen is na 25 jaar bestuurslidmaatschap van Bestwil waarvan 10 jaar als voorzitter afgetreden. Het bestuur heeft hem tot Erelid van de Vereniging Bestwil benoemd. Het bestuur dankt Peter voor zijn enorme inzet en betrokkenheid. 

Sandra Korthals-Stemerding en Mario van Asperdt zijn om verschillende redenen voortijdig afgetreden. Hun termijn liep in de Najaarsvergadering van 2022 af.

Op de vergadering van 10 juni jl. hebben de leden een nieuw bestuur benoemd.

Voor een introductie van de leden van het nieuwe bestuur verwijzen we naar de bestuurspagina