herfst
herfst

Onderzoek Stille Wille 2030

Onderzoeksrapport Stille Wille 2030:

Dit onderzoek is door Lobke Verstappen uitgevoerd met behulp van een schriftelijke enquête gehouden onder alle bewoners, en is gebaseerd op de reactie van ca. 170 reacties en een aantal interviews(18).

De uitkomsten in het rapport geven naar onze mening geen duidelijke differentiatie weer. M.a.w. de uitkomsten worden weergegeven in procenten, maar het is niet duidelijk of deze uitkomsten berekend zijn uit de enquêtes of dat ze berekend zijn uit de interviews In het rapport.

De geïnterviewden zijn niet blind maar handgekozen. Zij zijn niet gekozen via een verdeelsleutel die bijvoorbeeld op basis van leeftijd, gezinssamenstelling, enz. gemaakt had kunnen worden.

Enkele van de conclusies zijn bijvoorbeeld

  • 88% van de geïnterviewden wil één bewonersvereniging
  • 80% wil het zonnepark rondom de SW

Dit waren echter geen enquête vragen; deze cijfers berusten met name op de interviews. Zo gezien is het dus niet 80% van de geënquêteerden die graag een zonnepark zien maar 80% van de (handgekozen) 18 geïnterviewden.

Hetzelfde geldt voor de keuze van één bewonersvereniging.

Omdat deze achtergrond informatie niet duidelijk is weergegeven in de inleiding worden er snel niet correcte interpretaties aan het rapport gegeven.

Bestwil zal uiterst kritisch omgaan bv in de Bewonersraad, waar dit onderzoek als handvat voor parkbeleid word gebruikt.

Download hier het onderzoeksrapport:

.

Recente berichten
Activiteiten

Lid worden?

Meld u eenvoudig aan op deze pagina.