herfst
herfst

Instemmingsrecht m.b.t. de exploitatieovereenkomst

Er is enige verwarring ontstaan over het instemmingsrecht vwb art.4.7.1 van de Exploitatieovereenkomst.
In de Bewonersraad is nadrukkelijk afgesproken dat art. 4.7.1. instemming behoeft van de Bewonersraad. In de vergadering van 18 december jl. is dit door LSW bevestigd. Jammer genoeg is het artikel op de website van LSW / SW niet aangepast. Bestwil heeft altijd het standpunt ingenomen dat daar waar het geld van de bewoners betreft er volledige inspraak en instemming moet zijn. Er is ons toegezegd dat de website zo spoedig mogelijk zal worden aangepast.