herfst
herfst

Wie we zijn en wat we doen.

Wie we zijn …….

 • De oudste vereniging van Landgoed Stille Wille (sinds 1984).
 • Een vereniging van en voor leden.
 • Een vereniging met statuten, waar wij ons aan dienen te houden.
 • Een vereniging met een bestuur dat zich inzet voor leden.
 • Een vereniging met een bestuur dat oog heeft voor zaken die spelen op het landgoed.
 • Een vereniging met een bestuur dat altijd zoekt naar consensus, tenzij er dringend een eenzijdig standpunt gevraagd wordt.
 • Een vereniging waarvan het bestuur zich inzet voor zaken die tot een oplossing leiden.
 • Een vereniging waarvan het bestuur zoveel mogelijk samenwerkt met Stille Wille BV (exploitatiemaatschappij) en LSW (Landgoed Stille Wille BV, eigenaren).
 • Een vereniging met een bestuur dat doorlopend contact heeft met de leden, de eigenaren en de directie, om de Stille Wille leefbaar, bewoonbaar en schoon, heel en veilig te houden, en de eventuele problemen aan de voorkant op te lossen.

Wat we (gaan) doen

 • We gaan ons toeleggen op meer betrokkenheid van leden bij de vereniging. We opperen een aantal mogelijkheden hiertoe, die bij voldoende belangstelling georganiseerd zullen worden.
 • We gaan onderzoeken of er bij de (jonge) kinderen en jongeren animo is om activiteiten voor hen te organiseren.
 • We houden een Voor- en een Najaars ledenvergadering.
 • We gaan bijvoorbeeld in het voorjaar een Jeu de boules competitie opzetten.
 • We ontvangen nieuwe bewoners met een welkomstpresentje.

Tot slot om misverstanden te voorkomen.

Bestwil is een vereniging met leden. Dat betekent dat we ons statutair niet kunnen inzetten voor alle bewoners. Natuurlijk kan iedereen lid worden van Vereniging Bestwil.
Wij zetten ons ook niet in voor zaken die niet op ons terrein liggen (zie statuten) of waar wij geen bemoeienis mee hebben of die niet door ons opgelost kunnen worden.

Uiteraard kaarten wij zaken die ons inziens onjuist zijn aan bij LSW dan wel Stille Brabant BV om tot een oplossing te komen.
Wij vinden het niet onze taak als Bestuur van Bestwil om leden te adviseren juridische stappen te ondernemen in zaken die volgens enkele leden niet goed geregeld zijn of worden.
Belangrijkste motief: een juridische actie door het bestuur betreft immers alle leden en die zijn dan ook allen juridisch aansprakelijk. Alleen indien de ledenvergadering in meerderheid beslist kan het bestuur een juridische actie overwegen. Het bestuur zal, indien een dergelijke juridische verzoek zich voordoet, zich eerst tot alle leden van de vereniging wenden om verzekerd te zijn dat de meerderheid van de leden een dergelijk verzoek ondersteunt.