herfst
herfst

Ledentelling verenigingen Stille Wille

Op 16 mei jl. heeft een ledentelling van de verenigingen Bestwil en VHSW plaatsgevonden. Ieder jaar nodigt de directeur van Stille Wille, Rianne IJpelaar, een afgevaardigde van Bestwil en een van de VHSW uit om het ledenbestand door te lopen om zodoende het aantal leden van de beide verenigingen vast te stellen. Dit is belangrijk … Lees meer

Instemmingsrecht m.b.t. de exploitatieovereenkomst

Er is enige verwarring ontstaan over het instemmingsrecht vwb art.4.7.1 van de Exploitatieovereenkomst. In de Bewonersraad is nadrukkelijk afgesproken dat art. 4.7.1. instemming behoeft van de Bewonersraad. In de vergadering van 18 december jl. is dit door LSW bevestigd. Jammer genoeg is het artikel op de website van LSW / SW niet aangepast. Bestwil heeft altijd het … Lees meer

Begroting 2022 Stille Wille BV

Tot onze spijt zijn wij genoodzaakt u, naar aanleiding van een bericht dat u ontvangen heeft van een groep Bestwil/VHSW-leden, uitvoerig op de hoogte te brengen over de discussie die gaande is over het al dan niet goedkeuren van de begroting. Het spijt ons des te meer, omdat wij weten dat veel leden wars zijn … Lees meer

WOZ-gesprek met gemeente Oirschot

De penningmeester heeft, zoals toegezegd op de Voorjaarsvergadering, een gesprek gehad met een ambtenaar van de gemeente Oirschot over de enorme verschillen die bewoners van de Stille Wille jaarlijks betalen aan de WOZ. De gemeente ambtenaar kan geen duidelijke uitleg geven over de prijsverschillen dan alleen te onderschrijven dat er “met de natte vinger ” … Lees meer

Wie we zijn en wat we doen.

Wie we zijn ……. De oudste vereniging van Landgoed Stille Wille (sinds 1984). Een vereniging van en voor leden. Een vereniging met statuten, waar wij ons aan dienen te houden. Een vereniging met een bestuur dat zich inzet voor leden. Een vereniging met een bestuur dat oog heeft voor zaken die spelen op het landgoed. … Lees meer