herfst
herfst

Bestuursleden

 

Op de Algemene Ledenvergadering van 10 juni 2022 hebben de leden een nieuw bestuur benoemd:

  • Anton Noë; voorzitter
  • Marjan Katuin; vicevoorzitter
  • Ingeborg Capitain; penningmeester
  • Akkie Zaal; secretaris
  • Eric van der Lee; gewoon lid

NB: Vera Germanus werd voorgesteld als kandidaat-bestuurslid. Haar aanstelling zal in stemming worden gebracht ten tijde van de volgende ALV vergadering.

Peter Derksen is na 25 jaar bestuurslidmaatschap van Bestwil waarvan 10 jaar als voorzitter afgetreden, lees meer … Sandra Korthals-Stemerding en Mario van Asperdt zijn om verschillende redenen voortijdig afgetreden. Hun termijn liep in de Najaarsvergadering van 2022 af. We zijn aan de leden van het oude bestuur onze erkentelijkheid voor hun inzet verschuldigd.

Het nieuwe bestuur is vol energie en ambities aan de slag gegaan. Wij streven naar meer betrokkenheid van alle bewoners, een betere samenwerking en verbondenheid met het Bestuur en de Leden van VHSW en een voortvarende behartiging van de belangen van alle bewoners, of zij nu een eindigende of een niet-eindigende pachtovereenkomst hebben of  perceeleigenaar zijn. Deze gedifferentieerde groepen van bewoners verdienen allemaal een passende, op maat gemaakte, behartiging van hun belangen.