herfst
herfst

Begroting 2022 Stille Wille BV

Tot onze spijt zijn wij genoodzaakt u, naar aanleiding van een bericht dat u ontvangen heeft van een groep Bestwil/VHSW-leden, uitvoerig op de hoogte te brengen over de discussie die gaande is over het al dan niet goedkeuren van de begroting. Het spijt ons des te meer, omdat wij weten dat veel leden wars zijn van de discussies die op het moment gaande zijn tussen Bestwil en VHSW én VHSW en LSW.

Hieronder kunt u downloaden:

Email d.d. 2 januari 2022 van Bestwil aan haar leden

Bestwil Bijlage bij brief inzake VHSW-reactie over begroting