herfst
herfst

WOZ aanslag in de bus

De meeste bewoners hebben de WOZ aanslag ontvangen. Wij krijgen veel reacties over de hoogte van de aanslag.
Vorig jaar heeft de penningmeester van Bestwil een gesprek gehad met een ambtenaar van de gemeente Oirschot vanwege de toen al extreem in hoogte verschillende aanslagen.
De waarde van de woning wordt per 1 januari 2021 vastgesteld. Hiervoor een computermodel gebruikt en wordt met een zgn modelmatige waardebepaling de WOZ waarde bepaald.
Het kan dus heel goed zijn dat u niet begrijpt dat uw woning tov de buren ineens een stuk hoger bepaald is. Het is een beetje “natte vinger werk” volgens de ambtenaar.
U kunt op de website van de gemeente Oirschot lezen hoe de WOZ waarde tot stand komt en hoe u eventueel bezwaar kunt maken: https://www.oirschot.nl/woz-waarde

U kunt ook de WOZ waarde van de woningen in uw omgeving terugvinden op: https://www.wozwaardeloket.nl

U kunt bezwaar maken maar let wel op de termijn die op uw aanslagbiljet staat.
Er komt dan een taxateur die de waarde van uw woning komt vaststellen.